Ushamwari

Stichting Ushamwari is een door OLVG opgerichte stichting met als doelstelling:

Het bijdragen aan verbetering van de geleverde zorg in de hieronder genoemde  drie Zimbabwaanse ziekenhuizen gerund door de Dominicaanse zusters door kennisuitwisseling en materiele hulpverlening.

Lees verder