Wie zijn we?

Doelstelling

Stichting Ushamwari is een door OLVG opgerichte stichting met als doelstelling:

Het bijdragen aan verbetering van de geleverde zorg in de hieronder genoemde  drie Zimbabwaanse ziekenhuizen gerund door de Dominicaanse zusters door kennisuitwisseling en materiele hulpverlening.

Huidige bestuurssamenstelling

 • Guido van den Berk, internist-infectioloog OLVG, oprichter en voorziter
 • Willem Blok, internist-infectioloog, oprichter en secretaris
 • Harold Verhoeve, gynaecoloog OLVG en penningmeester
 • Jikke Hoogendam, Elzinga, oncologie verpleegkundigeOLVG, communicatie
 • Steven van de Vijver, huisarts OLVG
 • Kaj Wage, kinderarts OLVG
 • Maurice van de Bosch, voorzitter raad van bestuur OLVG

Beloningsbeleid

De Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld voor hun werkzaamheden. Zij mogen evenals niet- bestuursleden kosten declareren die gemaakt zijn tijdens projecten die gesteund worden door Stichting Ushamwari.

Beleidsplan voor 2020 – 2021

Verbeteren van kennisoverdracht tussen betreffende ziekenhuizen,  periodiek toetsen van voortgang van lopende projecten, periodiek besluiten tot nieuwe projecten en verbeteren communicatie over voorgaande.

Realisatie middels

 • Eens per kwartaal een zoommeeting met representanten van alle vier de klinieken en eventuele deelnemers aan een project met een vast vergaderformat
 • Tweemaal per jaar een update op intranet OLVG
 • Eenmaal per jaar een update in OLVG magazine
 • Uptodate houden van de website ushamwari.nl
 • Exploreren van de mogelijkheid en de eventuele voordelen van een aparte intranet pagina op de OLVG site

De informatie op deze pagina is afkomstig van Ushamwari. Laatst gewijzigd: 14 september 2023.