Waarom Zimbabwe?

Zimbabwe is een land met een enorme potentie. Het is buitengewoon vruchtbaar, heeft veel bodemschatten en er is overweldigend natuurschoon. En de grootste potentie van het land is wel de bevolking zelf: veerkrachtige, levens- lustige mensen met nog altijd het hoogste opleidings- niveau in Afrika. Maar…

Kennis en betere zorg

Met stichting Ushamwari OLVG-Zimbabwe – een non-profit stichting – richten we ons vooral op de zorg voor mensen met hiv en tuberculose, diabetes en op de moeder-en-kindzorg. Voorop staan uitwisseling van kennis via online consulten, en verbeteren van diagnostiek en therapie. Dat doen we binnen…

Stichting Ushamwari

Medisch specialisten van het OLVG zijn sinds 2012 betrokken bij drie ziekenhuizen in Zimbabwe die worden aangestuurd door de Dominican Sisters. Wij zijn daar diep onder de indruk geraakt van de toewijding en veerkracht van de artsen en verpleegkundigen die hun werk met zo beperkte…

Diabetes

De afgelopen decennia heeft het focus van de zorg in Zimbabwe gelegen op infectieziekten: HIV en TBC. Via het Global Fund zijn medicijnen beschikbaar gekomen om deze ziekten te behandelen. Echter, de enorme aandacht voor de preventie en behandeling van infectieziekten is ten koste gegaan van de aandacht…

Uitwisselingsprogramma

Door uitwisseling van artsen en verpleegkundigen van het OLVG met de ziekenhuizen in Zimbabwe vindt waardevolle kennisoverdracht plaats. Van 13 tot 21 december 2013 brachten drie artsen (Dr Maunga uit St Theresa’s ziekenhuis, Dr Maphosa uit St Joseph’s ziekenhuis, Dr Mukapa uit Regina Coeli) en een…

Laboratoria

Betere laboratoriumfaciliteiten maken een groot verschil. Bijvoorbeeld om de juiste diagnose te stellen. En om bijtijds te herkennen wanneer het hiv-virus resistent is geworden voor de eerstelijns medicijnen. Het stellen van de diagnose tuberculose is notoir lastig. Onderzoek van sputum heeft maar een beperkte opbrengst….

Online consultancy

Door betere internetverbindingen kunnen wij gemakkelijker met onze collega’s in Zimbabwe overleggen over patiëntencasuïstiek, en hen sneller op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen. Steven van de Vijver, huisarts en bestuurslid Ushamwari, heeft in november 2018 het ‘Buddyproject’ opgericht. Hieronder leest u wat het project…

Gynaecologie en verloskunde

Dankzij een beter verloskundig instrumentarium kunnen vrouwen veiliger bevallen. Wij gaan de haalbaarheid van screening op baarmoederhalskanker onderzoeken omdat dit in Zimbabwe een van de meest voorkomende vormen van kanker bij vrouwen is.