St. Joseph’s Hospital – Mutare

Het St. Joseph’s ziekenhuis ligt in een arme wijk van Mutare, qua grootte de derde stad van Zimbabwe. St. Joseph’s was aanvankelijk een tuberculoseziekenhuis, maar in 2009 heeft de overheid besloten dat het ziekenhuis een algemeen ziekenhuis moest worden, waarbij het accent ligt op de preventie en behandeling van Hiv. Het is een klein ziekenhuis. De staf bestaat uit 1 arts (Dr Maphosa, die ook werkzaam is als District Medical Officer), 13 verpleegkundigen en 1 laborant. In dit ziekenhuis worden geen bevallingen gedaan, maar er is wel veel aandacht voor de moeder en kind zorg (o.a. wordt het landelijke vaccinatieprogramma hier aangeboden).

Er zijn nu meer dan 1000 patienten met Hiv onder behandeling in St. Joseph’s, waarvan 167 kinderen onder de 15 jaar. Het ziekenhuis heeft zich ontwikkeld tot een regionaal expertisecentrum voor de behandeling van kinderen met Hiv. Het ziekenhuis beschikt sinds kort over de mogelijkheid om CD4 afweercellen te meten, en de Hiv viral load kan eventueel bepaald worden in het nabijgelegen District Hospital. De hoge kosten van deze bepaling verhinderen helaas het routinematig meten van de viral load, zoals dat bijvoorbeeld in Nederland al sinds jaar en dag het geval is.

In het St. Joseph’s wordt besnijdenis (male circumcision) actief aangeboden aan mannen ter preventie van een Hiv infectie. In verscheidene landen in Zuidelijk Afrika is aangetoond dat door male circumcision de overdracht van het Hiv virus met ongeveer 60% gereduceerd kan worden.

In het St. Joseph’s ziet men steeds meer patiënten met hoge bloeddruk, diabetes en hartfalen. De bevoorrading met medicijnen voor deze aandoeningen laat vaak te wensen over.

In het St Joseph’s werden in 2012 meer dan 3000 babies gevaccineerd volgens het landelijk vaccinatieprogramma. Jonge moeders worden 10 dagen na de bevalling gezien, en zij krijgen voorlichting en ondersteuning.

De informatie op deze pagina is afkomstig van Ushamwari. Laatst gewijzigd: 14 september 2023.