Kennis en betere zorg

Kennisuitwisseling

Met stichting Ushamwari OLVG-Zimbabwe – een non-profit stichting – richten we ons vooral op de zorg voor mensen met hiv en tuberculose, diabetes en op de moeder-en-kindzorg. Voorop staan uitwisseling van kennis via online consulten, en verbeteren van diagnostiek en therapie. Dat doen we binnen vier projecten:

Online consultancy

Door betere internetverbindingen kunnen wij gemakkelijker met onze collega’s in Zimbabwe overleggen over patiëntencasuïstiek, en hen sneller op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.

Laboratoria

Betere laboratoriumfaciliteiten maken een groot verschil. Bijvoorbeeld om de juiste diagnose te stellen. En om bijtijds te herkennen wanneer het hiv-virus resistent is geworden voor de eerstelijns medicijnen.

Gynaecologie en verloskunde

Dankzij een beter verloskundig instrumentarium kunnen vrouwen veiliger bevallen. Wij gaan de haalbaarheid van screening op baarmoederhalskankeronderzoeken omdat dit in Zimbabwe een van de meest voorkomende vormen van kanker bij vrouwen is.

Uitwisselingsprogramma

Door uitwisseling van artsen en verpleegkundigen van het OLVG met de ziekenhuizen in Zimbabwe vindt waardevolle kennisoverdracht plaats.

De informatie op deze pagina is afkomstig van Ushamwari. Laatst gewijzigd: 26 september 2023.