Uitwisselingsprogramma

Uitwisselingsprogramma

Door uitwisseling van artsen en verpleegkundigen van het OLVG met de ziekenhuizen in Zimbabwe vindt waardevolle kennisoverdracht plaats.

Van 13 tot 21 december 2013 brachten drie artsen (Dr Maunga uit St Theresa’s ziekenhuis, Dr Maphosa uit St Joseph’s ziekenhuis, Dr Mukapa uit Regina Coeli) en een verpleegkundige (Sr Janet Gumbo uit St Theresa’s ziekenhuis) een bezoek aan het OLVG. Gedurende ruim een week hebben zij kunnen kennismaken met meerdere afdelingen in het OLVG. Peter van der Meer heeft hen bijgepraat over ziekenhuisorganisatie en financien, met de dermatologen Jacqueline Engelen en Irina Cairo werd stilgestaan bij de dermatologie van de donkere huid en tropische dermatologische beelden, en zijn de mogelijkheden voor “tele-dermatologie” besproken. Tino Bekkering heeft hen laten kennismaken met de ziekenhuis automatisering en de mogelijkheden van het elektronisch patientendossier. Prof. Lex Peters (LUMC, oprichter van de Female Cancer Foundation ) en Harold Verhoeve hebben de mogelijkheden van screening op baarmoederhalskanker besproken, en dit heeft geresulteerd in concrete plannen voor het opzetten van een screeningsprogramma.

Onze Zimbabweaanse gasten hebben deelgenomen aan het succesvolle Eerste Amsterdamse TB symposium op 17 december.

De internisten Teri Brouwer en Sytze van Dam hebben de artsen bijgepraat over moderne diabetes behandeling en het inventariseren van cardiovasculaire risicofactoren, en Maarten Scholing, microbioloog, heeft hen ingewijd in de moderne TB diagnostiek. Daartoe werd ook een bezoek gebracht aan het laboratorium van de GGD. Janet Gumbo heeft kennisgemaakt met de thuiszorg Amsterdam, en is bijgepraat over de verpleegkundige opleiding in het OLVG. Op de SEH is door SEH arts Michiel Gorzeman een update gegeven over de moderne traumaopvang. Later heeft Judith Branger, internist Flevoziekenhuis Almere, een onderzoek gepresenteerd naar de behandeling van malaria in Zambia. Prof. Kees Brinkman, internist, heeft de nieuwste inzichten met betrekking tot de behandeling van Hiv infectie gedeeld. Op de laatste dag van het verblijf in ons ziekenhuis zijn de mogelijkheden van medische informatica en de rol van het internet daarbij besproken door Bert Berenschot, informatiespecialist.

Mede dankzij de inzet van Sonja Posma (facilitaire dienst ), Eliane Admiraal, Jikke Elzinga, Lina de Vries, Jose Klunder en Diane Schakel, verpleegkundigen, en Reinier Lorist (Teaching Hospital) is het bezoek een groot succes geworden. Het bestuur van de stichting bedankt eenieder hartelijk voor zijn of haar inzet.