Diabetes

Diabetes

De afgelopen decennia heeft het focus van de zorg in Zimbabwe gelegen op infectieziekten: HIV en TBC. Via het Global Fund zijn medicijnen beschikbaar gekomen om deze ziekten te behandelen. Echter, de enorme aandacht voor de preventie en behandeling van infectieziekten is ten koste gegaan van de aandacht voor chronische aandoeningen zoals diabetes. Niettemin is de prevalentie van diabetes in Zimbabwe hoog, naar schatting rond 10%, wellicht hoger.

In december 2013 hebben drie artsen en een verpleegkundige uit de drie ziekenhuizen een werkbezoek van 10 dagen gebracht aan het OLVG. Tijdens dit bezoek hebben zij kennisgemaakt met verschillende specialisten van het OLVG, en heeft intensieve kennis-uitwisseling plaatsgevonden, zowel op het gebied van infectieziekten als op andere terreinen zoals dermatologie, gynaecologie en verloskunde, ziekenhuisbestuur en –logistiek en diabetes en hart- en vaatziekten. In hun overleg met collega Teri Brouwer, internist-endocrinoloog, is door de collega’s uit Zimbabwe aangegeven dat de aandacht voor en kennis van diabetes tekort schiet, zowel onder professionals als onder de plaatselijke bevolking. Bovendien is er een ernstig tekort aan middelen voor zelfcontrole van diabetes, en er is een tekort aan medicijnen om diabetes te behandelen.

Om te voorzien in een aantal van deze manco’s is door de Zimbabwaanse collega’s, de Stichting Ushamwari OLVG-Zimbabwe en collega Brouwer het “Enhanced Diabetes Diagnosis and Monitoring Project” opgezet. Voor inhoudelijke en financiele ondersteuning van dit project is contact gezocht met de Evert van Ballegooie Stichting.

Het project beoogt het bewustzijn en de kennis van diabetes te verbeteren, zowel onder professionals als onder de bevolking. Inmiddels hebben er in de drie ziekenhuizen nascholingen plaatsgevonden voor verpleegkundigen, en zijn glucosemeters voor laagdrempelige diagnostiek aangeschaft (2, 3). De powerpoint presentaties van deze nascholingen zijn bijgevoegd bij dit verslag. Zoals aangegeven in het rapport van dr Maphosa, zullen de trainingen op regelmatige basis herhaald moeten worden. Vanuit het perspectief van de Stichting Ushamwari zal in de toekomst ook meer aandacht moeten komen voor de beschikbaarheid en distributie van anti-diabetica en antihypertensiva. Inhoudelijke en financiele ondersteuning door de Evert van Ballegooie Stichting wordt daarbij zeer gewaardeerd.