Projecten  

Diabetes

De afgelopen decennia heeft het focus van de zorg in Zimbabwe gelegen op infectieziekten: HIV en TBC. Via het Global Fund zijn medicijnen beschikbaar gekomen om deze ziekten te behandelen. Echter, de enorme aandacht voor de preventie en behandeling van infectieziekten is ten koste gegaan van de aandacht…

Uitwisselingsprogramma

Door uitwisseling van artsen en verpleegkundigen van het OLVG met de ziekenhuizen in Zimbabwe vindt waardevolle kennisoverdracht plaats. Van 13 tot 21 december 2013 brachten drie artsen (Dr Maunga uit St Theresa’s ziekenhuis, Dr Maphosa uit St Joseph’s ziekenhuis, Dr Mukapa uit Regina Coeli) en een…

Laboratoria

Betere laboratoriumfaciliteiten maken een groot verschil. Bijvoorbeeld om de juiste diagnose te stellen. En om bijtijds te herkennen wanneer het hiv-virus resistent is geworden voor de eerstelijns medicijnen. Het stellen van de diagnose tuberculose is notoir lastig. Onderzoek van sputum heeft maar een beperkte opbrengst….

Online consultancy

Door betere internetverbindingen kunnen wij gemakkelijker met onze collega’s in Zimbabwe overleggen over patiëntencasuïstiek, en hen sneller op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen. Steven van de Vijver, huisarts en bestuurslid Ushamwari, heeft in november 2018 het ‘Buddyproject’ opgericht. Hieronder leest u wat het project…

Gynaecologie en verloskunde

Dankzij een beter verloskundig instrumentarium kunnen vrouwen veiliger bevallen. Wij gaan de haalbaarheid van screening op baarmoederhalskanker onderzoeken omdat dit in Zimbabwe een van de meest voorkomende vormen van kanker bij vrouwen is.